інформаційний стенд

>> Навчально-методичне забезпечення

ОС магістр

ОП Реставрація творів мистецтва

Методика наукових досліджень
Психологія художньої творчості
Іноземна мова 
Теорія і методика інтегрованих підходів до фахової підготовки художників 
Мистецтво Хмельниччини
Практикум з реставрації станкового та монументального живопису
Охорона історико-культурної спадщини
Аналіз творів образотворчого мистецтва
Актуальні проблеми сучасного мистецтва
Менеджмент культурно-мистецької сфери
Експозиційна та екскурсійна діяльність
Експертиза музейних колекцій
Техніко-технологічні дослідження в реставрації

ОП Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Методика наукових досліджень
Мистецтво Хмельниччини
Практикум зі спеціальних образотворчих дисциплін
Техніки малярства
Техніки сучасної графіки

ОС бакалавр

ОП Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Вступ до спеціальності
Малюнок і живопис
Нарисна геометрія та перспективи
Основи композиції та кольорознавства
Основи наукових досліджень
Скульптура і пластична анатомія
Теорія та історія мистецтва
Живопис
Історія мистецтва
Композиція
Методика навчання образотворчого мистецтва
Основи музейної справи
Основи фотографії
Рисунок
Скульптура і пластична анатомія
Тривимірне моделювання
Віртуальне моделювання
Історія ювелірного мистецтва
Художньо-прикладна графіка
Декоративно-прикладне мистецтво
Новітня історія українського мистецтва
Техніки ілюстрування
Фахова діяльність у творчих майстернях

ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Вступ до спеціальності
Графічний дизайн і комп’ютерна графіка
Живопис
Композиція художніх виробів
Мистецтвознавство та художня критика
Основи наукових досліджень
Теорія і практика рисунку
Живопис 3 к
Рисунок 3 к

ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво

Живопис
Історія мистецтва
Композиція
Основи музейної справи
Основи фотографії
Рисунок
Скульптура і пластична анатомія
Техніки сучасного ювелірства
Технологія та матеріалознавство у фаховій діяльності

ОП Образотворче мистецтво

Види традиційного мистецтва
Дизайн фірмового стилю
Живопис
Історія мистецтва
Новітня історія українського мистецтва
Рисунок
Фахова діяльність у творчих майстернях
Фотографіка

ОП Декоративно-прикладне мистецтво

Декоративно-ужиткове мистецтво
Живопис
Історія мистецтва
Композиція ювелірних виробів
Новітня історія українського мистецтва
Рисунок
Фахова діяльність у творчих майстернях

ОП Реставрація творів мистецтва

Живопис
Історія мистецтва
Реставрація (Історія, теорія та етика реставрації)
Композиція
Методи реставрації: оптико-фізичні, хімічні, біологічні
Основи музейної справи
Основи фотографії
Рисунок
Скульптура і пластична анатомія
Іконографія
Новітня історія українського мистецтва
Реставрація живопису
Реставрація поліхромного різьблення
Спецфото та рентгенографія
Сфрагістика і нумізматика
Фахова діяльність у творчих майстернях