Практична підготовка

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Договір на проведення практики студентів
Щоденник практики
Схема звіту керівника практики від кафедри
Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності для здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Програми практик 2022-2023 навчальний рік

Наскрізні програми практик

Програми практик 2021-2022 навчальний рік

  Реставрація творів мистецтва

магістр

Виробнича реставраційна практика 4 тижні (2 семестр)

Виробнича переддипломна практика  2 тижні (3 семестр)

Реставрація творів мистецтва

бакалавр

Навчальні  практики

Літній пленер      2 тижні (2 семестр)

Хімічні та фізичні методи дослідження творів мистецтва   4 тижні (4 семестр)

Виробничі практики

Виробнича реставраційно-копіювальна практика       2 тижні (7 семестр)

Виробнича переддипломна практика       4 тижні (8 семестр)

 

ОП Образотворче мистецтво

ОС бакалавр

Навчальні  практики

Літній пленер      2 тижні (2 семестр)

Навчальна біонічна практика 4 тижні (4 семестр)

Навчальна проектна практика/

Навчальна музейна практика /

Хімічні та фізичні методи дослідження творів мистецтва   4 тижні (6 семестр)

Виробничі практики

Виробнича художня проектна практика   4 тижні (7 семестр)

Виробнича фахова переддипломна практика    4 тижні (8 семестр)

ОП Середня освіта (Образотворче мистецтво)

ОС бакалавр

Навчальні  практики

Зимовий пленер   2 тижні (3 семестр)

Літній пленер      2 тижні (4 семестр)

Навчальна педагогічна практика     2 тижні (5 семестр)

Навчально-творча практика  2 тижні (6 семестр)

Виробничі практики

Виробнича педагогічна практика в початковій школі 4 тижні (7 семестр)

Виробнича педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти 4 тижні (8 семестр)

         ОП Середня освіта (Образотворче мистецтво)

ОС магістр

Виробнича педагогічна практика в закладах освіти    4 тижні (2 семестр)

Виробнича педагогічна асистентська практика 4 тижні (3 семестр)

 

ОП Декоративно – прикладне мистецтво

ОС бакалавр

Виробничі практики

Виробнича ювелірна практика       4 тижні (7 семестр)

Виробнича фахова переддипломна практика    4 тижні (8 семестр)

 

 

Педагогічна (виробнича) практиказдобувачів вищої освіти, які здобувають освітній ступінь «бакалавр», проводиться у школах м. Кам’янця-Подільського.

З урахуванням Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом МО України від 8.04.1993 р.  № 93, листа Міністерства освіти і науки України від 07.02.2009 р. за № 1/9-93  «Про практичну підготовку студентів», Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція), затвердженого вченою радою університету 24 вересня 2020 р. (протокол №9), деканам факультетів направляти здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» для проходження  педагогічної виробничої практики в старшій школі у загальноосвітні навчальні заклади запропоновані здобувачами вищої освіти та які відповідають вимогам програми практики.