Гаґенмейстерські читання : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції