Обговорення питань академічної доброчесності

19 жовтня на відкритому засіданні кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (протокол №10) за участі науково-педагогічних працівників і запрошених здобувачів вищої освіти було поведено обговорення питань академічної доброчесності у сфері образотворчого мистецтва.

Читати далі

Обговорення проєктів ОП кафедри і матеріали Акредитацій

Результати моніторингу (обговорення)

2021 рік

Моніторинг ОП Середня освіта. Образотворче мистецтво 2021

Моніторинг ОП Образотворче мистецтво, декоратине мистецтво, реставрація 2021

Моніторинг ОП Реставрація творів мистецтва 2021

Освітні програми

Програма візиту до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
у віддаленому (дистанційному) режимі у справі 1557/АС-21
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ОП Реставрація творів мистецтва
другий (магістерський) рівень
Самоаналіз освітньої прграми Реставрація творів мистецтва другого (магістерського) освітньго ступеня за спеціальнстю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

РЕЗУЛЬТАТИ АКРЕДИТАЦІЇ 2021 (Реставрація ТМ-магістри)

Висновки Експертної групи 

Висновки ГЕР

Рішення Національного агентства АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ РТМ маг 2021 р

РЕЗУЛЬТАТИ АКРЕДИТАЦІЇ 2020 (СО Образотворче м-во-бакалаври)

Висновки Експертної групи 

Висновки ГЕР про Акредитацію освітньої програми Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Рішення про Акредитацію ОП 

РЕЗУЛЬТАТИ АКРЕДИТАЦІЇ 2011

Висновки Акредитаційної експетризи  спеціальності 8.020209 Реставрація творів мистецтва

2020 р

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

Таблиці пропозицій стейкголдерів до проєктів ОПП та змін до них

ОБГОВОРЕННЯ проєктів
Освітніх Програм 
за якими здійснюється підготовка здобувачів

запрошуємо до участі в розробці освітніх програм кафедри

перейдіть за посиланням та залиште свій відгук, пропозиції, зауваження

Читати далі

Відкритий захист Магістерських робіт

Сьогодні у фонди музею повернулись чотири відреставровані роботи! У Галереї мистецтв музею відбувся відкритий захист дипломних проектів магістрів кафедри Образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв і реставрації творів мистецтва К-ПНУ ім. Івана Огієнка спеціальності Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Саме Alina Pylypchuk Анна Карлик Tatjana Dziubinska Вова Клюцук Ксюша Бучинська під керівництвом викладачів кафедри повернули до життя твори мистецтва: ікони Розп’яття Ісуса Христа, Таємна вечеря ХІХ ст., плащаницю Святого Ісуса Христа ХХ ст. та ікону Яна Непомука ХVІІІ ст. Йозефа Прехтля. Читати далі