Обговорення проєктів ОП кафедри і матеріали Акредитацій

Обговорення проєктів ОП кафедри і матеріали Акредитацій

Результати моніторингу (обговорення)

2021 рік

Моніторинг ОП Середня освіта. Образотворче мистецтво 2021

Моніторинг ОП Образотворче мистецтво, декоратине мистецтво, реставрація 2021

Моніторинг ОП Реставрація творів мистецтва 2021

Освітні програми

Програма візиту до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
у віддаленому (дистанційному) режимі у справі 1557/АС-21
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ОП Реставрація творів мистецтва
другий (магістерський) рівень
Самоаналіз освітньої прграми Реставрація творів мистецтва другого (магістерського) освітньго ступеня за спеціальнстю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

РЕЗУЛЬТАТИ АКРЕДИТАЦІЇ 2021 (Реставрація ТМ-магістри)

Висновки Експертної групи 

Висновки ГЕР

Рішення Національного агентства АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ РТМ маг 2021 р

РЕЗУЛЬТАТИ АКРЕДИТАЦІЇ 2020 (СО Образотворче м-во-бакалаври)

Висновки Експертної групи 

Висновки ГЕР про Акредитацію освітньої програми Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Рішення про Акредитацію ОП 

РЕЗУЛЬТАТИ АКРЕДИТАЦІЇ 2011

Висновки Акредитаційної експетризи  спеціальності 8.020209 Реставрація творів мистецтва

2020 р

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

Таблиці пропозицій стейкголдерів до проєктів ОПП та змін до них

ОБГОВОРЕННЯ проєктів
Освітніх Програм 
за якими здійснюється підготовка здобувачів

запрошуємо до участі в розробці освітніх програм кафедри

перейдіть за посиланням та залиште свій відгук, пропозиції, зауваження

2021 року набору

Середня освіта (Образотворче мистецтво) бакалавр

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація бакалавр

Середня освіта (Образотворче мистецтво) магістр

2020 року набору

Середня освіта (Образотворче мистецтво) бакалавр                               

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво бакалавр

Реставрація творів мистецтва бакалавр

Середня освіта (Образотворче мистецтво) магістр

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво магістр

Реставрація творів мистецтва магістр

2019 року набору

Середня освіта (Образотворче мистецтво) бакалавр

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація бакалавр

 

2018 року набору

Середня освіта (Образотворче мистецтво) бакалавр

Образотворче мистецтво бакалавр

Декоративно-прикладне мистецтво бакалавр

Реставрація творів мистецтва бакалавр

Затверджені Освітні програми опубліковані на Головній сторінці Університету у рубриці Публічна інформація 

Коментарі закрито.