Методика та Педагогіка

 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Естетична культура» Педагогічний програмний засіб освітньої галузі «Естетична культура»

hot!
Filesize: Empty
Downloads: 198

Мистецька освіта є посередником між суспільно значущими культурними цінностями й особистісними цінностями людини та забезпечує набуття базових компетентностей (загальнокультурних, художньо-пізнавальних, комунікативних тощо), формує прагнення і здатність до художньо-творчої самореалізації і духовного самовдосконалення протягом життя.

Мистецька освіта є передумовою формування особистості нового, “мислячого” типу. Ця потреба давно не лише обґрунтована теорією, але й доведена практикою. Необхідно якомога раніше долучити дитину до мистецтва, адже це позитивно впливає на естетичний, інтелектуальний, отже, й особистісний розвиток дитини.

ЗМІСТ

І. ППЗ «МИСТЕЦТВО, 5 КЛАС»: ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ, СТРУКТУРА.
ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МИСТЕЦТВО, 5 КЛАС»
ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКУ МИСТЕТЦВА.
2.1 Загальні зауваження
2.2 Структура уроку мистецтва. Структура мультимедійного уроку мистецтва 
2.3 Підготовка до проведення уроку мистецтва з використанням ППЗ
ІІІ. ТИПИ УРОКІВ МИСТЕЦТВА
3.1 Загальні зауваження
3.2 Комбінований урок
3.3 Урок-узагальнення теми
ІV. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «МИСТЕЦТВО, 5 КЛАС»
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А. Конкретизація завдань і змісту тем програми «Мистецтво, 5 клас»
ДОДАТОК Б. Календарне планування змісту уроків ППЗ «Мистецтво, 5 клас» 

Організація занять за модульно-тьюторською системою Організація занять за модульно-тьюторською системою

hot!
Filesize: Empty
Downloads: 429

Одним з найсучасніших компонентів навчального процесу у вищій школі можна назвати організацію тьюторських занять за модульною системою, котра враховує позитивний досвід традиційної лекційно-семінарської форми навчання й одночасно відкриває шляхи для творчого пошуку нестандартних рішень та ситуацій, що повніше розкривають суть запропонованого теоретичного або практичного матеріалу, надають нові можливості накопичения та закріплення знань.  

Живопис Живопис

hot!
Filesize: Empty
Downloads: 7892

Вища педагогічна освіта Вища педагогічна освіта

hot!
Filesize: Empty
Downloads: 1682

 

Запропонована монографія - перша в серії книг, присвячених комплексному аналізу вищої педагогічної освіти і науки в Україні. Характерні риси педагогічної освіти Харківської області висвітлюються на тлі історії розвитку, природно-геогра­фічних і економічних умов Слобожанщини. Послідовно розкрито багатство інтелек­туально-культурного потенціалу краю в єдності науки і культури. Простежено істо­ричний розвиток педагогічної освіти на Слобожанщині. Дослідження завершується аналізом сучасних проблем і перспектив подальшого розвитку педагогічної освіти і науки в Харківській області.

Для всіх, хто має професійну необхідність або особистісну потребу у вивченні педагогічної освіти і науки Харківщини.

 

Text Size
Monday, December 17, 2018
{В начало}

We have 4 guests and no members online