РОЛЬ НАТЮРМОРТУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Мистецтво – важливий засіб естетичного виховання, котрий у наші часи стає необхідною складовою духовного розвитку людини, формування її світосприйняття, ідейних переконань, почуттів. Образотворче мистецтво сприяє загальноосвітній, естетичній й професійній підготовці фахівців. Освітня галузь “Мистецтво” Державного стандарту освіти України передбачає поглиблене вивчення майбутніми вчителями образотворчого мистецтва художньої спадщини видатних вітчизняних митців з наступним професійним ознайомленням школярів з кращими зразками архітектури, скульптури, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва тощо. У програмах, затверджених Міністерством освіти і науки, важлива роль відводиться аспектам теоретичного та практичного усвідомлення необхідності інтегрованого навчання, допомоги дітям сприймати світ у всій його повноті.

Читати далі

Page 2 of 2

Text Size
Friday, May 25, 2018
{В начало}

We have 11 guests and no members online