МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по використанню ППЗ при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів

Мистецька освіта є передумовою формування особистості нового, “мислячого” типу. Ця потреба давно не лише обґрунтована теорією, але й доведена практикою. Необхідно якомога раніше долучити дитину до мистецтва, адже це позитивно впливає на естетичний, інтелектуальний, отже, й особистісний розвиток дитини.

Розроблення інтегрованого курсу «Мистецтво» зумовлене розвитком нових галузей знань, виникненням на стику науки й мистецтва нових професій, а також поширенням мас-медіа- технологій, що поєднують різні види художньої і технічної діяльності: тексти, візуальну інформацію, музику, анімацію. Вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» сприяє формуванню в учнів цілісної художньої картини світу, асоціативного мислення, творчих здібностей.
Створення педагогічного програмного засобу “Мистецтво, 5 клас” виправдано тим, що саме при вивченні мистецтва необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності, образності форми викладу навчального матеріалу, можливістю вибору вчителем та учнями темпу та послідовності діяльності, об’єму матеріалу, що вивчається. Саме мультимедійні засоби навчання, на думку Л.М. Масол, відкривають нові технологічні можливості для педагогіки мистецтва, унікальні можливості поліхудожнього виховання школярів, мають переваги порівняно з традиційним навчанням.
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Медіатехнології, поєднуючи елементи аудіальної, візуальної та кінестетичної інформації, стимулюють виникнення у школярів психологічного феномену кінестезії – міжсенсорних асоціацій, провокують розвиток інтегративного типу мислення. У віртуальних уроках поєднуються словесні тексти та музичні звуки, яскраві візуальні образи та лапідарні символи, якісні ілюстрації та захоплююча анімація.
 
Переглянути та завантажити весь документ повністю :
RokBox :: PDF File
Text Size
Friday, May 25, 2018
{В начало}

We have 31 guests and no members online