Українська мова (за проф. спрямуванням)

Історія України

Історія української культури

Іноземна мова

Філософія

Соціологія

Політологія

Економічна теорія

Правознавство

Культурологія

Іван Огієнко і Кам’янець-Подільський державний університет

Етика

Естетика

Маркетинг

Історія дизайну

Фізичне виховання

Основи екології

Анатомія людини

Основи наукових досліджень

Шрифтова графіка

Кольорознавство

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, охорона праці)

Основи інформатики та ТЗН

Педагогіка

Психологія

Основи педагогічної майстерності

Вступ до фаху

Методика викладання образотворчої діяльності

Рисунок

Живопис

Композиція

Декоративно-прикладне мистецтво

Художньо-прикладна графіка

Художнє конструювання

Пластична анатомія

Скульптура

Історія зарубіжного мистецтва

Історія українського мистецтва

Педагогічний малюнок

Графічний дизайн і комп’ютерна графіка

Нарисна геометрія і перспектива

Історія, теорія і практика роботи в гуртках

Основи корекційної педагогіки

Мистецтво регіону

Спецкурси та спецсемінари

 

Text Size
Monday, February 18, 2019
{В начало}

We have 23 guests and no members online