РОБОЧА ПРОГРАМА
З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Підготовки фахівців галузі знань 0202 Мистецтво
Напряму підготовки 8.020209 “Реставрація творів мистецтва”
(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»,
за вимогами ЕСТS)

Читати далі...

Category: Реставрація творів мистецтва

РОБОЧА ПРОГРАМА
З ЕТНОГРАФІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Підготовки фахівців галузі знань 0202 Мистецтво
Напряму підготовки 6.020206 “Реставрація творів мистецтва”
(освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”,
за вимогами ЕСТS)

Читати далі...

Category: Реставрація творів мистецтва

РОБОЧА ПРОГРАМА
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
у вищих навчальних закладах освіти
напрям підготовки 0202 «Мистецтво», спеціальність : 8.020209 «Реставрація творів мистецтва»
(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

Читати далі...

Category: Реставрація творів мистецтва
Text Size
Sunday, February 17, 2019
{В начало}

We have 17 guests and no members online