ЖИВОПИС

User Rating: / 0

altУ навчально-методичному посібнику розкриваються основні положення теорії і практики живописної грамоти з метою розвитку у студентів умінь вільного оперування набутими знаннями у власній художній та художньо-педагогічній діяльності, вироблення наукового мистецького світогляду та навичок вести самостійну навчальну, творчу й дослідницьку роботу... 

Ознайомитись з підручником

УКРАЇНСЬКЕ МАЛЯРСТВО

User Rating: / 0

altКолір в малярстві як пластична засада є актуальною пробле-мою здавна, проте як мистецтвознавча — порівняно нова, хоча спро¬би теоретичних досліджень започатковані в античній Греції. Однак повнішого наукового вираження вона досягла в XX ст. Автор на основі світової та вітчизняної наукової думки вперше в українському мистецтвознавстві доторкається до цієї важливої проблеми на матеріалі українського малярства X—XVIII століть. Колір розкривається з позицій історично-національних, регіональних з урахуванням, що крупні історичні епохи мали лише їм притаманний кольоровий вираз та своє кольорове мислення, що він є не тільки малярським засобом, а також виразником духовного й культурного рівня суспільства, естетичних досягнень, показником пізнання природи, навколишнього світу, засобом спілкування і предметом естетично-духовного обміну. В чотирьох розділах заакцентовані великі етапи суспільно-художньої професії: Київська Русь, Готика, Ренесанс і Бароко, на основі великого живописного матеріалу, значна частина якого друкується вперше. Для мистецтвознавців, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться історією мистецтва.

Ознайомитись з підручником

Text Size
Sunday, February 17, 2019
{В начало}

We have 24 guests and no members online