ЖИВОПИС

“Духовне майбуття України буде таким,

яким його започаткують наймолодші генерації митців уже сьогодні,
спираючись на позитивний досвід минулого”.
alt

Навчально-методичний посібник з живопису призначений допомогти студентам вищих навчальних закладів художніх спеціальностей у щоденних художньо-творчих пошуках, полегшити засвоєння матеріалу з живопису, осягнути ази образотворчої грамоти, стати висококваліфікованими фахівцями у царині образотворчого мистецтва, художниками-педагогами.

У посібнику розглядаються взаємопов’язані аспекти художньої освіти, акцентується цінність переймання досвіду у великих живописців світу різних часів і народів, мистецькі явища, що мають місце в Україні того чи іншого періоду; висвітлюються три основні елементи живописного твору: композиція (розгляд аспектів площинної візуальної композиції у творах образотворчого мистецтва з метою більш глибокого усвідомлення художниками закономірностей організації площинного простору, включаючи в мистецький словник ключові слова, наприклад: візуальні мистецтва, композиційні засоби, компоненти композиції, організація площини, ракурс), малюнок, живопис; аналізуються обладнання, матеріали, фарби, розмаїття технік живопису; пропонується методика постановки й написання натюрморту, пейзажу, портрету олійними й акварельними фарбами; розглядається спроможність станкового мистецтва бути високим лише за умов, коли художник професійно володіє обраним жанром; висвітлюється творчий процес художника під час створення сюжетно-тематичних етюдів і картин, його етапність, послідовність і логічність.

Щоби стати кваліфікованим фахівцем у галузі живописного мистецтва, треба насамперед знати теоретичні основи професійної діяльності, опанувати тим інтелектуальним багажем знань, який поступово проявлятиметься у процесі творчої роботи. Саме завдяки потенціалу знань полотна художників набувають глибинного символічного змісту і психологічного контексту. Мистецький інтелект, що починає працювати у поєднанні з накопиченими вміннями та навичками, виводить митця на новий, більш якісний рівень втілення творчих образів, допомагає більш змістовно реалізовувати творче натхнення, часто слугує невичерпним джерелом появи кардинально нових, креативних ідей. Тому так важливо бути обізнаним у стилях, міфології, особливостях творчості окремих художників, видах та жанрах живопису та ін. У посібнику робиться спроба стислого огляду необхідної кожному художнику теоретико-практичної інформації.


Завантажити підручник можуть лише зареєстровані користувачі кафедри!

Будь-ласка! Пройдіть реєстрацію на головній сторінці кафедри!


 

 

 

Text Size
Friday, January 18, 2019
{В начало}

We have 19 guests and no members online