УКРАЇНСЬКЕ МАЛЯРСТВО

altКолір об'єктивно існує беззмінним у своїй фізичній сутності від перших спалахів сонця і пробудження життя на нашій планеті, залежний лише від єдиного свого розпізнання — світла. Проте для кожного колір не є незмінним — його оцінка, сприймання залежні від рівня історичного, суспільного й культурного розвитку людини, бо це той життєдайний струмінь, яким наповнене її духовне й фізичне життя. Адже колір не тільки викликає велику радість (за словами Гете), діючи кожним своїм відтінком на нервові клавіші, він є джерелом емоційної активності й додатковим стимулом пізнавального процесу, «важко назвати ділянки людської діяльнос¬ті, до яких колір не мав би відношення»*.
Здавна все найцінніше у світі визначалося кольором: сонце — червоним, небо — блакитним, земля — зеленим, світло — жовтим. Своє кольорове вираження мало найпрекрасніше, духовно високе й добре, а також: найбридкіше, підступне й вороже. Здавна людина в кольорах помічала здатність до взаємозв 'язку й гармонійного взає-мозбагачення на основі контрасту й доповнення. Розгадкою кольо¬рової гармонії займались античні філософи Арістотель, Демокріт, Емпедокл. Пізніше Боецій (Уст.) запитував, у чому гармонія природи і людини? Він стверджував, що світ є гармонійним і розумно влаш¬тованим, бо завдяки гармонії все у світі взаємозв'язане. І також: Августин, що належав ще античній культурі, проте водночас і християнській, на досягненнях яких творив нову культуру, в якій виклав шлях осягнення краси сходженням по ієрархічній драбині — від чуттєво сприйнятої до більш високих сходинок духовної краси. Для цього осягнення, він вважав, слід пробудити в собі внутрішнє духовне бачення, яке є у всіх і, вдосконалюючи його, прагнути до вищих естетичних вершин. Шлях зрозумілий, проте нелегкий. Але цим шляхом пізнання також: пішли наші предки слов 'яни. Вони себе завжди органічно почували серед природного оточення в різні пори року, гармонійно пов 'язуючи з ним свої почуття, свій одяг, черпаючи з нього творчу наснагу. Свої ідеали народ щиро висловлював у піснях, переказах, казках, в унікально барвистих обрядах, святах, обставлених подиву гідної мальовничістю. А також: прикрашав житла килимами, руш¬никами, розмальованими печами і скринями, а хати заквітчував квітниками протягом весни, літа й осені з обоє 'язковими соняшни¬ками, обкутаними садочками під чистим небом. У відповідь на те багатство навколишнього світу, що пробуджував творця в кожній людині, з 'являлися неповторні вишивки, шляхетні в доборі кольорів запаски, корсетки, свити, смушеві шапки з червоними китицями.
Для завантаження підручника зареєструйтесь!